Är LBG en del av lösningen på sjöfartens utsläpp av växthusgaser?

Projektet syftar till att analysera förutsättningarna för att i stor skala introducera förnybar flytande biogas (LBG) inom svensk närsjöfart. Projektet skall resultera i ett kunskapsunderlag som skall svara på frågan om introduktion av LBG i stor skala inom sjöfart i vårt närområde kan vara en rimlig väg för att fasa ur fossila bränslen från sjöfart knuten till Sverige, vilka som är de största hindren för detta och hur mycket LBG som kan tänkas finnas tillgängligt till sjöfarten till 2030 respektive på längre sikt.

Samarbetande organisationer

  • IVL Svenska Miljöinstitutet (Forskningsinstitut, Sweden)
  • Energikontor Sydost (Offentlig, Sweden)
  • Gasum AB (Privat, Sweden)
  • Energigas Sverige (Privat, Sweden)
  • Innovatum (Privat, Sweden)
  • Furetank Rederi AB (Privat, Sweden)
  • Svensk Rederiservice AB (Privat, Sweden)
  • Tärntank Ship Management AB (Privat, Sweden)
Startdatum 2020-06-15
Slutdatum Projektet är avslutat: 2021-12-31

Sidansvarig Publicerad: fr 21 aug 2020.