Ökad transporteffektivitet genom bättre utnyttjande av lastkapacitet

Projektet syftar till att sammanställa befintlig kunskap, utföra kunskapshöjande forskning och sprida kunskap för att öka möjligheten att utnyttja potentialen för miljöförbättringar och kostnadsbesparingar för såväl samhälle som näringsliv genom att öka fyllnadsgraden och hålla nere tomdragningarna i godstransportsystemet. Målet är att sprida kunskapen kring hur stor denna potential är, vad som kan göras för att realisera denna potential och olika aktörers roller i detta.

Startdatum 2013-11-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2016-01-05

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.