Ökad tillgång till ekosystemtjänster genom innovativ och skonsam efterbehandling (ECO-GRO)

Av de 2,5 miljoner potentiellt förorenade områden som är identifierade i Europa, så finns 80 000 i Sverige. Naturvårdsverket har satt upp mål gällande att öka användningen av innovativa efterbehandlingstekniker för att motverka branschens låga innovationsgrad och öka takten på efterbehandlingar. Innovativa tekniker som involverar metoder för jordförbättring, och utnyttjande av växter, svampar och/eller bakterier, på engelska ”gentle remediation options” (GRO), har möjlighet att förutom att hantera miljö- och hälsorisker, även bidra till en förbättrad ekologisk markfunktion. En välfungerande ekologisk markfunktion är grundläggande för att ett markområde skall kunna tillhandahålla så kallade ekosystemtjänster. Projektets övergripande syfte är att undersöka potentialen att förbättra tillgången på ekosystemtjänster genom användning av efterbehandlingstekniker som omfattar GRO. Specifika mål är att: (i) utveckla en metod för identifiering och design av GRO baserat på platsspecifika förutsättningar avseende markanvändning, hälso- och miljörisker samt jordens egenskaper; (ii) undersöka hur GRO kan bidra till positiva effekter i samhället genom att tillhandahålla ekosystemtjänster; samt (iii) utveckla förslag på en process där hänsyn till platsspecifika förutsättningar för jorden och möjliga GRO bidrar till förbättrade underlag för beslutfattandet i markplaneringsprocessen och bidra till hållbar utveckling av förorenade områden med omgivningar.

Startdatum 2019-01-01
Slutdatum 2024-08-31

Sidansvarig Publicerad: to 05 jan 2023.