Ökad noggrannhet på däckmodellering för att stödja utvecklingen av energieffektiva fordon

Projektet syftar till att minska bidraget till fordonens flödesmotstånd från hjulen vilket är viktigt för att minska fordonens energianvändning. I energieffektiva fordon måste bidrag till totala luftmotståndet från exteriören, kylluftflödet, undersidan och hjulen minimeras. Påverkan från olika däckssidor, däckens regn- och laterala spårutformning, och numeriska randvillkor för att simulera hjulrotation har delvis studerats i tidigare projekt.

Nuvarande projekt syftar till att utöka denna kunskap genom att integrera däckdeformationer som härrör från olika belastningsfall (körcykler) samt inkludera påverkan på lyftkrafter. För att göra detta kommer både experimentella och numeriska metoder att utvecklas.

Samarbetande organisationer

  • Volvo Cars (Privat, Sweden)
Startdatum 2019-11-05
Slutdatum 2023-12-31

Sidansvarig Publicerad: sö 01 dec 2019.