"Blodsbatterier"? Social livscykelpåverkan från litiumjonbatterier

Detta projekt kommer använda social livscykelanalys (LCA) för att undersöka om litiumjonbatterier (LIB) förtjänar att kallas ”blodsbatterier”. Hälsopåverkan och annan social påverkan (t ex fattigdom och tvångsarbete) kommer kvantifieras längs produktlivscykeln, vilket kommer inkludera olycksfall i småskalig koboltutvinning, konflikter relaterade till koboltutvinning, toxiska emissioner och andra olycksfall längs livscykeln, samt positiv social påverkan. Sådana inkluderar exempelvis undvikna emissioner i LIB:nas användningsfas och tillhandahållande av inkomst till fattiga arbetstagare. Effekter av pågående teknikutveckling, såsom minskad koboltanvändning i LIB och industrialisering av koboltindustrin i Kongo, kommer också att inkluderas i studien. Forskningen kommer utföras av ett team av LCA-forskare världsledande inom social LCA samt LCA på batterier och elfordon.

Startdatum 2020-06-01
Slutdatum 2023-12-31

Sidansvarig Publicerad: ti 14 jul 2020.