Proton- och hydridjon-ledning i perovskiter

Projektet syftar till att utveckla ett protonledande material som kan utnyttjas i en bränslecell i temperaturintervallet 300–600 °C. Specifikt syftar projektet till att förstå den grundläggande orsaken till den höga korngränsresistansen för protonledning i perovskiter, härleda en enhetlig modell för ledningsförmågan i yttrium-dopat bariumzirkonat för bulkmaterialet och att undersöka hydridjoner i perovskiter och att utveckla en förståelse för diffusionsmekanismen.

Startdatum 2018-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2021-12-31

Sidansvarig Publicerad: fr 22 jan 2021.