Prognostisering för styrning av lokalt batterilager

Projektet ämnar utreda hur lokala batterilager ska utformas och användas i småhus, inklusive utveckling av styrmodeller och tjänster batterilagret kan tillhandahålla. Batteristyrningen bygger vidare på datainlärningsmodeller (AI) för prognostisering av elektrisk last och solcellsgenerering som har utvecklats inom ett tidigare projekt (projektnummer 43055-1) och ska användas för att optimera i- och urladdning. Projektets ämnar vidare demonstrera den utvecklade styrstrategin i RISE Forskningsvilla på befintligt solcells -och batterisystem, för att testa prognostiseringen och demonstrera hur stor energi -och kostnadsbesparing styrstrategin kan leverera.

Samarbetande organisationer

  • Herrljunga Elektriska (Privat, Sweden)
  • Uppsala universitet (Akademisk, Sweden)
  • TMF (Privat, Sweden)
  • RISE Research Institutes of Sweden (Forskningsinstitut, Sweden)
Startdatum 2019-01-03
Slutdatum Projektet är avslutat: 2021-06-30

Sidansvarig Publicerad: on 29 dec 2021.