Processförändringars inverkan på värmeöverföring och inkrustering i svartlutsindunstarna

Syfte och mål: Övergången till bioekonomi kräver inte bara att vi använder mer biobaserade råvaror utan också att vi har resurseffektiva tillverkningsprocesser. Eftersom indunstning av svartlut är mycket energikrävande och ofta en flaskhals är dess prestanda mycket viktigt för att säkerställa effektiv drift av hela massafabriken.
Projektets mål är att fastställa hur olika processförändringar som temperatur och torrhalt påverkar värmeöverföringen och inkrusteringshastigheten i svartlutsindunstare.
Förväntade effekter och resultat: Projektet stärker svensk konkurrenskraft genom förväntade forskningsresultat och nya grundläggande kunskaper relaterad till utvecklingen av resurseffektiva svartlutsindunstare, vilket i sin tur intensifierar innovationstakten i övergången till en cirkulär ekonomi. Projektet bidrar till branschens innovationsförmåga genom teknikutveckling och utbildning av människor som kan implementera processorienterad forskning inom industrin.
Upplägg och genomförande: Projektet kommer att genomföra experiment på en världsunik pilotindunstare och använda numeriska simuleringar för att uppnå målen. Värmeöverföringen och inkrusteringshastighetens beroende på temperatur, torrhalt och saltinnehåll kommer att undersökas experimentellt. Ett numeriskt ramverk för simulering av kristallisation under industriellt relevanta förhållanden kommer att skapas för att ge en förklaringar till de experimentella observationerna av kristallisation på värmeöverföringsytorna.

Startdatum 2021-08-01
Slutdatum 2025-07-31

Sidansvarig Publicerad: fr 14 jan 2022.