Förhindra olyckor och incidenter till sjöss för ett säkrare sjöfart- PICASSO

Picasso avser att studera och testa effektiva ICT lösningar med fokus på den mänskliga faktorn, nya tekniska lösningar för säkra fartyg och landverksamhet samt kvalificerad och riktad träning av besättningar och hamn operatörer. Projektet skall arbeta med att förbättra samverkan mellan parter iland och till sjöss med syfte att kunna möta olika typer av olyckor samt även förbättra besättningar och insatsstyrkors kapacitet och förmåga. Picasso kommer att utveckla nya övningsverktyg för säkerhet och avancerad SAR övningar med syfte att minska SAR insatstider och reducera missuppfattningar under kritiska SAR operationer. Detta kommer att resultera i IT applikationer (iOS och Android) för träning av besättningar samt lärande moduler (teoretiska och praktiska övningar) samt utbilda sjöräddningsledare i användandet av de nya processerna.

Samarbetande organisationer

 • Dover Harbour Board (Privat, United Kingdom)
 • Salvamento Marítimo (SASEMAR) (Offentlig, Spain)
 • Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Offentlig, Italy)
 • Sjöfartsverket (Offentlig, Sweden)
 • Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo, S.A. (APDL) (Privat, Portugal)
 • National Technical University of Athens (NTUA) (Akademisk, Greece)
 • Costa Crociere (Privat, Italy)
 • Authority for Transport in Malta (Offentlig, Malta)
 • IB Software & Consulting (Privat, Italy)
 • Cyprus Ports Authority (Offentlig, Cyprus)
 • Magellan (Privat, Portugal)
 • International Center for Numerical Methods in Engineering (CIMNE) (Offentlig, Spain)
 • Tandu Technologies and Security Systems (Privat, Israel)
 • Anek Lines (Privat, Greece)
 • Fundación Valenciaport (Non profit, Spain)
Startdatum 2016-05-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2018-06-30

Sidansvarig Publicerad: to 03 sep 2020.