Partikelflöden i avgasefterbehandlingssystem

Se engelsk sida för mer information.

Samarbetande organisationer

  • CERC (Centrumbildning, Sweden)
Startdatum 2017-09-15
Slutdatum Projektet är avslutat: 2018-12-31

Sidansvarig Publicerad: on 28 nov 2018.