Parameter- och modellval för numeriska beräkningar i lös lera - Best practice (BEST SOIL)

Se engelsk sida för mer information.

Startdatum 2015-02-15
Slutdatum Projektet är avslutat: 2017-02-14

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.