Pantura WP5: Flexibla tekniker för underhåll och renovering av befintliga broar

Startdatum 2011-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2013-12-31För närvarande är ”hållbar utveckling” en nyckelfråga inom en lång rad olika fält, inklusive produktionsteknik, livscykelhantering och användningen av naturresurser. Det är även ett av de mest utmanande målen inom byggbranschen. Detta gäller inte bara utformningen av nya konstruktioner utan även förvaltningen av den enorma mängden befintliga konstruktioner.

Syftet med denna del av EU-projektet Pantura är att utveckla nya tekniska lösningar för förstärkning och uppgradering av broar samt att förbättra befintliga metoder med fokus på att minimera trafikstörningar och negativ miljöpåverkan. De förstärkningsmetoder som behandlas ska:
  • resultera i avsevärda minskningar av stängda filer, trafikstörningar och därmed dyra trafikhanteringskostnader
  • vara materialoberoende både vad gäller bron som ska förstärkas (betong, stål, samverkansbro) och vad gäller det material som används (t.ex. CFRP, GFRP, SRP)
  • beakta långtidsegenskaperna hos förstärkningslösningen och erbjuda hållbara alternativ till befintliga traditionella förstärkningsmetoder vad gäller effektivitet, hållbarhet och miljövänlighet.

 

Projektet "Pantura WP5: Flexibla tekniker för underhåll och renovering av befintliga broar" är relaterat till delprojektet Pantura - Låg störning och hållbara tekniker för infrastruktur i urbana miljöer.

Projektet genomförs vid Avdelningen för konstruktionsteknik, forskargruppen Stål- och träbyggnad.
 
Mer information på Panturas hemsida
 
Nyckelord: Uppgradering, förstärkning, broreparation, fiberarmerad polymer, komposit, hållbar
Projektdeltagare

Projektledare
Reza Haghani (WP5 leader)

Projektdeltagare 
​Robert Kliger (project coordinator)
Rasmus Rempling (project coordinator)
Mohammad Al-Emrani
Valbona Mara
Kontakt
Reza Haghani
Externa parter i projektet

 

NCC (Sweden)
DEMO (Netherlands)
TRV (Sweden)
ACC (Spain)
MOS (Poland)
SIN (Norway)
TNO (Netherlands)
ROT (Netherlands)

 

Chalmers styrkeområden
​Samhällsbyggnad
​EU

Sidansvarig Publicerad: fr 13 feb 2015.