PVtool. Utveckling av verktyg för effektiv styrning av stora solenergianläggningar (Solar EraNet)

Se engelsk sida för mer information.

Startdatum 2018-01-01
Slutdatum 2020-12-31

Publicerad: lö 07 sep 2019.