PLACERAD: Ackommodering av flyktingar och asylsökande och rumslig produktion av gästfrihet och den andre

Projektets syfte är att undersöka hur rumsliga strategier och etiska och politiska diskurser påverkar hur identiteter och rumsliga praktiker skapas i relation till boende för flyktingar och asylsökande. Tillfälliga bostäder, förvar, utvisningscenter samt nödbostäder är rumsliga lösningar på hur asylsökande och flyktingar, med utgångspunkt i deras legala status, placeras men också hur de välkomnas. Dessa rumsliga praktiker kan förstås som en kombination av idéer och materiella former för hur migranters rum och tid regleras, men också hur deras relation till värden formas. Sådana praktiker reflekterar värdens uppfattningar avseende social och rumslig sammanhållning, och integration och stabilitet. Vidare pekar de på vilka föreställningar, i form av symboliska, performativa och praktiska roller, flyktingar och asylsökande tillskrivs när de ses som ’den andre’. Mot denna bakgrund kommer projektet att undersöka: a) hur gästfrihet föreställs, materiellt produceras och förhandlas när migranters rum planeras, debatteras och byggs och b) hur sådana processer kan leda till föreställningar om ´den andre´. Målet är att få en fördjupad förståelse för hur politiska och sociala värden, så som de materialiseras genom rumsliga lösningar, reglerar migranters rörelser, boende och handlingskraft och hur sådana praktiker konstruerar föreställningar om social sammanhållning. Tre fall studeras: a) Tillfälliga boenden för nyanlända, b) Nödbostäder för flyktingar, och c) Förvar.

Samarbetande organisationer

  • Göteborgs universitet (Akademisk, Sweden)
  • Göteborgs universitet (Utgivare, Sweden)
  • Uppsala universitet (Akademisk, Sweden)
Startdatum 2020-01-01
Slutdatum 2022-12-31

Sidansvarig Publicerad: lö 18 jan 2020.