Osäkerhetsanalys av numeriska vågkraftsimuleringar IEA OES Task 10

I det internationella projektet IEA OES Task 10 har ett stort antal beräkningsmetoder för vågkraftsimuleringar
jämförts inbördes och med experiment. Metoderna innefattar allt från enkla linjära metoder till mycket avancerade icke-linjära metoder. En grupp svenska deltagare har bidragit med erfarenheter med de mest avancerade metoderna. Dessa metoder introducerar dock numeriska felkällor vars storlek i hög grad beror på användarens erfarenhet, vilket introducerar en osäkerhet om resultatens validitet. Genom en systematisk förfining av beräkningsmodellerna kan storleken på osäkerheten uppskattas. I det föreslagna projektet skall en grupp svenska deltagare bidra till det internationella projektet genom osäkerhetsanalys av resultat från de mest avancerade metoderna tillämpade på de testfall som tidigare definierats inom IEA OES Task 10. Erfarenheterna från dessa analyser dokumenteras som anvisningar för hur de avancerade metoderna skall användas på bästa sätt.

Samarbetande organisationer

  • SSPA Sweden AB (Privat, Sweden)
  • RISE Research Institutes of Sweden (Forskningsinstitut, Sweden)
  • Uppsala universitet (Akademisk, Sweden)
Startdatum 2020-08-01
Slutdatum 2022-11-30

Sidansvarig Publicerad: ti 22 dec 2020.