Optimering och energieffektivisering av gasreningsprocesser för indirekt förgasning

Produktgasen från indirekt förgasning för framställning av biodrivmedel måste renas från organiska föroreningar såsom bensen innan slutgiltig uppgradering till syntesgas. Avskiljning av kolväten sker typiskt genom adsorption till packade bäddar av aktivt kol som regenereras med ånga. Trots att denna teknik är energiintensiv saknas tillräckligt noggranna modeller för att optimera energiförbrukningen och möjliggöra robust och effektiv processtyrning.

Detta projekt syftar till att utveckla nya modelleringsverktyg för regenerering av packade kolbäddar, samt till att undersöka möjligheterna att hämta ut bensen ur processen. Utvecklingsarbetet kommer att ske på Chalmers tekniska högskola i samarbete med Göteborg Energi. Projektresultaten kommer att effektivisera energianvändningen i och förbättra styrningen av förgasningsprocesser för biodrivmedelsproduktion.

Samarbetande organisationer

  • Göteborg Energi AB (Privat, Sweden)
Startdatum 2016-03-08
Slutdatum Projektet är avslutat: 2019-12-31

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.