Om-renovering: Möjligheten att öka energieffektiviteten och återskapa kulturhistoriska värden

Projektet bidrar till tvärvetenskaplig kunskap kring långtidseffekter på energi- och materialflöden i flerbostadshus uppförda före 1945. Målet är riktlinjer för renovering och om-renovering som bevarar eller i möjlig mån återställer, kulthistoriska värden samtidigt som moderna krav på funktion och energieffektivitet tillfredsställs. Renoveringar av flerfamiljshus byggda i Göteborg senast 1945 dokumenteras avseende energibesparing, övergripande effekter på kulturhistoriska värden och framtida åtgärdsbehov. I ett antal fallstudier (objekt som renoverats 1 eller 2 ggr) studeras energianvändning, byggteknisk status, kulturvärden, arkitektur, funktion, bruk och förvaltning samt materialflöden (enbart 1 fall). Fallstudier planeras i samverkan med andra projekt inom Spara & bevara. Projektet bidrar till pågående forskning om integrerad renovering, energi och byggnadsbestånd: två E2B2 projekt och SIRen, en stark forskningsmiljö kopplad till det nationella Renoveringscentrat

Startdatum 2015-11-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2019-06-30

Sidansvarig Publicerad: ti 21 aug 2018.