Ocean Energy Centre - Mekanisk livslängdsanalys av kablar och förtöjningar för system för havsenergiutvinning

Projekt syftar till forskning inom meakanisk livslängdsanalys tillämpat på kablar och förtöjningssystem för energiomvandlingssystem i marin miljö. Projektet genomförs som ett doktorandprojekt vid avdelningen för Sjöfart och marin teknik vid Chalmers Tekniska Högskola. Forskningsverksamheten är nära kopplad till Ocean Energy Centre (OEC) vars syfte är att främja utveckling av metoder och teknologier för utvinning av förnybar havsenergi.

Startdatum 2012-11-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2015-12-31

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.