Nyttiggörande av koldioxid: produktion av alkoholer via bioelektrokemisk syntes

Projekt avser att med hjälp av bioelektrokemisk syntes (BES) producera etanol från CO2. BES är baserat på mikroorganismer och är ett radikalt nytt koncept för produktion av förnybara bränslen. Konceptet är energi- och koleffektivt och kan bidra till en hållbar användning av biomassa, vilket är en grundförutsättning för omställningen till ett fossilfritt samhälle. Projektets mål är att förstå och förbättra elektronöverföringen hos CO2- assimilerande bakterier. För att optimera BES systemet kommer det att utvecklas 3D elektroder som integrerar bakterierna med elektroden. Dessa angreppssätt leder till en mer effektiv produktion av etanol från CO2.

Startdatum 2021-01-01
Slutdatum 2025-12-31

Sidansvarig Publicerad: sö 01 aug 2021.