Nytt nickelbaserat material för additiv tillverkning av komponenter för högtemperaturapplikationer

Lasersintring (LS) är den dominerande pulverbäddstekniken för additiv tillverkning (AT) av metalliska komponenter. På grund av de tuffa processförhållandena under lasersintring och komplexiteten hos processen är det i dagsläget endast ca 12 legeringar som kan används för tillverkning med LS. Projektet syftar till att utnyttja styrkan inom pulverteknologi och legeringsutveckling som forskningsinstitutionerna och Sveriges industri besitter för att öka tillgängligheten av nya skräddarsydda Ni-baserade pulver för additiv tillverkning på den globala marknaden.

Projektet avser att bygga upp en kunskapsbas avseende kritiska faktorer för legeringsdesign, pulveregenskaper och recept för framgångsrik additiv tillverkning av komponenter i skräddarsydda Ni-baserade legeringar inom Haynes-familjen och Inc 738. Projektet förväntas skapa en generisk plattform för snabb utveckling av pulver för AT och öka kapaciteten för additiv tillverkning av "svårprocessade" material. Genom de framtagna kunskaperna kan Höganäs utveckla och lansera nya pulver för additiv tillverkning och Siemens förväntas kunna använda lasersintring för tillverkning och reparation av fler komponenter.

Samarbetande organisationer

  • Linköpings universitet (Akademisk, Sweden)
Startdatum 2016-08-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2018-07-31

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.