Nya miljöföroreningar

Startdatum 2003-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2018-08-30

​Nya metalliska föroreningar släpps ut i miljön till följd av den snabba tekniska utvecklingen och införandet av nya konsument-och industriprodukter. Exempel på nya metalliska föroreningar inkluderar antimon (batterier, bromsar bil, däck gummi och flamskyddsmedel), silvernanopartiklar (tvättmedel) och platinagruppmetaller (katalysatorer och elektronik).

Vårt arbete syftar till att studera utsläpp och ödet av de nya metalliska föroreningar. Detta arbete har inkluderat ett antal projekt med två områden av ledande expertis:

  • Platinagruppmetaller i miljön
    Platinametaller är bland de mest sällsynta element i jordens kontinentala skorpan. Vi har rapporterat förhöjda halter i städer och i närheten av gruvor, samt spridning på regional och lokal skala. Platinagruppmetaller kan tas upp och bioackumuleras av organismer, och förhöjda nivåer innebära därför en möjlig risk för människor och miljö.
  • Spårämnesanalys genom induktivt kopplad plasma-masspektrometri (ICP-MS)
    Studier om nya föroreningar beror på tillgången av känsliga analysmetoder. Vårt arbete fokuserar på tillämpningen av ICP-MS för att spårämnesanalys I miljö matriser.

 

Projektet genomförs vid Avdelningen för vatten miljö teknik.

Nyckelord: Spårämnen, metaller, platina, biogeokemiska kretslopp, ICP-MS

Projektdeltagare
​Sebastien Rauch
Chalmers styrkeområden
​Samhällsbyggnad
​On-going project with various funding sources over time (EU, Swedish Environmental Protection Agency, Formas, Stockholm Municipality, Wallenberg Foundation, the Alliance for Global Sustainanbility, SIDA)

Sidansvarig Publicerad: on 12 mar 2014.