Novel drug modalities blocking SARS-CoV-2 infection

Syfte och mål: Projektets mål är att tillämpa en ny plattform för läkemedelsutveckling med hjälp av riktad evolution för att hitta potenta peptider riktade mot SARS-CoV2-infektion
Förväntade effekter och resultat: Projektet kommer att möjliggöra upptäckten av nya potenta peptider riktade mot SARS-CoV2-infektion och dessutom ett nytt angreppssätt att utveckla antivirala peptider.
Upplägg och genomförande: Projektet är indelat i olika arbetspaket inklusive utveckling av verktyg för syntetisk biologi, genomförande av screening med hög kapacitet samt analys av data och identifiering av lovande kandidater

Startdatum 2020-10-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2022-03-31

Sidansvarig Publicerad: lö 06 feb 2021.