Nanoteknikstödd tillverkning av högpresterande sinterstål

Forskningen syftar till att matcha behoven inom framtida hållbar tillverkning av komplexa komponenter genom pressning och sintring. För att möjliggöra detta krävs sinterstål med förbättrad prestanda genom ökad täthet. Vi tänker lösa detta genom att studera hur nytt nano-pulver på järnbas kan användas som aktivator vid sintringen av järnpulvret och anpassa pulverkompakteringen till detta. Detta kompletteras med studier av sinterstålproduktens ytegenskaper och analys/modellering av tilverkningsekonomi och hållbarhetsfaktorer. Forskarna i projektet samlar relevant expertis inom nanoteknik, pulverteknik, avancerad material- och ytkarakterisering, provning och tillämpad modellering. Samverkan med industri säkerställer vissa provdetaljer för studierna.

Samarbetande organisationer

  • Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) (Akademisk, Sweden)
  • Lunds universitet (Akademisk, Sweden)
Startdatum 2016-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2020-12-31
Forskningen syftar till att matcha behoven inom framtida hållbar tillverkning av komplexa komponenter genom pressning och sintring. För att möjliggöra detta krävs sinterstål med förbättrad prestanda genom ökad täthet. Vi tänker lösa detta genom att studera hur nytt nano-pulver på järnbas kan användas som aktivator vid sintringen av järnpulvret och anpassa pulverkompakteringen till detta. Detta kompletteras med studier av sinterstålproduktens ytegenskaper och analys/modellering av tilverkningsekonomi och hållbarhetsfaktorer. Forskarna i projektet samlar relevant expertis inom nanoteknik, pulverteknik, avancerad material- och ytkarakterisering, provning och tillämpad modellering. Samverkan med industri säkerställer vissa provdetaljer för studierna.

Finansieras av

  • Stiftelsen för Strategisk forskning (SSF) (Non profit, Sweden)

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.