Nästa generation Ottomotorförbränning

Detta projekt syftar till att studera förutsättningarna för att kunna utnyttja mager förbränning för att väsentligt reducera bränsleförbrukningen på en Ottomotor. Studier kommer att utföras för att finna lämpliga förbränningsrumsgeometrier för att klara av samtliga driftsfall inklusive stratifierat och magert homogent driftsfall. Vidare kommer lämpliga system för avgasåterföring att studeras i nära samarbete med utvecklingen av Volvos moderna dieselmotorer.

Samarbetande organisationer

  • Volvo Cars (Privat, Sweden)
Startdatum 2010-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2012-06-30

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.