Mot en holistisk och hållbar svensk värdekedja för ärtbioraffinaderi (100%ärt)

Ärtor producerade i Sverige, är de mest hållbara livsmedlen som är bra för konsumenters hälsa och för planeten. Den
nuvarande svenska ärtvärdekedjan är underutnyttjad och huvuddelen av ärtorna som produceras i Sverige används till foder.
100%Pea syftar till att, uppgradera den svenska ärtvärdekedjan inom jordbruks- och odlarledet, lager och distribution samt
bearbetningsstegen för en högeffektiv ärtbioraffinering. Inom de tre arbetspaketen kommer forskare vid Chalmers och SLU, i
samarbete med Lantmännen finna de bästa ärtsorterna, utvärdera odlingsplatsen och skördetiden för bästa ärtråvara som
passar för skalning, malning för en högeffektiv bioraffinaderiprocess. Detta ger funktionella och välsmakande proteiner, fibrer
och stärkelsefraktioner som passar för industriella tillämpningar. Projektresultaten kommer att bidra till en holistisk
värdekedja för ärtbioraffinaderi vars mål är att producera högvärdiga matingredienser från svenskproducerad ärta.

Samarbetande organisationer

  • Lantmännen (Privat, Sweden)
Startdatum 2021-11-15
Slutdatum 2023-12-01

Sidansvarig Publicerad: må 06 dec 2021.