Mot en forskningsbaserad undervisning i algebra

Startdatum 2016-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2019-12-31

​Diakrona och synkrona analyser av styrdokument, läromedel och lärares interaktion med dem

Goda kunskaper i algebra är viktiga för att klara studier i matematik efter grundskolan. Tidigare var det vanligt att börja med skolalgebra i 12-13årsåldern eftersom man ansåg att elever inte var mogna att börja med algebraiska generaliseringar tidigare. Matematikdidaktisk forskning har dock visat att barn med fördel kan utveckla ett algebraiskt tänkande redan från tidig ålder och många länder, däribland Sverige, har reformerat sina matematikkursplaner så att algebran redan på ett tidigt stadium integreras i matematikundervisningen. Forskning visar dock att det är svårt att implementera nya sätt undervisa om man inte beaktar den rådande undervisningskulturen och flera nyligen genomförda svenska studier visar att nybörjarstudenter har stora svårigheter med universitetsmatematiken just på grund av bristande kunskaper i algebra. Projektets övergripande syfte är att bidra till den internationella forskningsdebatten kring problematiken med att implementera algebran i skolmatematiken genom att undersöka det svenska fallet utifrån olika perspektiv.

​Vetenskapsrådet

Sidansvarig Publicerad: to 01 dec 2016.