Moderna vedkaminer med låg effektavgivning och låga emissioner

Syftet med projektet är att utveckla vedkaminer med låga emissioner (partiklar och kväveoxider så kallade NOx) för moderna hus med små effektbehov (1–6 kW). Detta uppnås genom att optimera designen av förbränningskammaren i synergi med styrningen av lufttillförseln samt rökgasreningen. Designen tas fram genom detaljerade matematiska modeller i nära samarbete med experimentell verksamhet. Energimyndigheten bedömer att det finns en potential för småskaliga anläggningar som ska kunna användas med hög miljöprestanda då det är ett bra komplement till större kraftvärmeverk.

Startdatum 2018-09-03
Slutdatum Projektet är avslutat: 2020-09-03

Sidansvarig Publicerad: on 28 nov 2018.