Modellering av de kemiska reaktionernas och värmefrigörelsens påverkan på turbulens och den turbulenta transporten

Syftet med projektet är att förfina den utvecklade metoden från projektets första etapp och modellera förblandad och skiktad turbulent förbränning i en direktinsprutad bensinmotor genom flerdimensionella simuleringar. Det övergripande målet är att resultaten ska kunna förbättra den prediktiva förmågan hos de modeller som används idag av fordons- och gasturbinindustrin, speciellt vad gäller beräkning av emissioner.

Startdatum 2013-10-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2015-09-30

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.