Mobile and wireless communications Enablers for Twenty-twenty (2020) Information Society (METIS)

METIS är ett stort EU-samfinansierat projekt, vars mål är att lägga grunden för nästa generations mobila och trådlösa kommunikationssystem. På institutionen Signaler och system undersöks bland annat möjligheten att förtäta mobilnätet genom att komplettera infrastrukturen med enklare, effektsvaga, små basstationer. Dessa kan placeras på exempelvis lyktstolpar, husfasader och i inomhusmiljö. Ett annat förslag är att placera små mobila basstationer på fordon, i bilar, lastbilar, bussar och tåg. Med hjälp av dessa tillskott till mobilnätet kan dataströmmarna från de stora basstationerna göras effektivare, samtidigt som avstånden till användarna blir kortare, till gagn för snabbare datatrafik och bättre batteritider i mobila terminaler. När små basstationer placeras närmare användarna kan radiosignalerna utnyttjas mer effektivt och därigenom sändas med lägre effekt, vilket har potential att minska graden av mobilstrålning. Placeringen i fordon kan erbjuda en smart och rörlig förtätning, som delvis åtgärdar dagens mobilproblem i stora folksamlingar – där det finns många människor finns det i regel ofta fordon. Små mobila basstationer kan dessutom medverka till stabil kommunikation mellan fordon för trafikinformation och trafiksäkerhetstillämpningar. METIS är ett konsortium med 29 partners, och omfattar tillverkare av utrustning för telekommunikation, nätverksoperatörer, bilindustrin och akademin. Docent Tommy Svensson, S2, är koordinator för Chalmers medverkan i projektet. Fokus för Chalmers forskning (där även Uppsala Universitet deltar) ligger på algoritmer för samarbetande noder i täta nätverk, kommunikation mellan fordon, samt för mobila infrastruktur-noder.

Samarbetande organisationer

 • Elektrobit Wireless Communications (Privat, Finland)
 • Deutsche Telekom (Privat, Germany)
 • Technische Universität Kaiserslautern (Akademisk, Germany)
 • Aalborg Universitet (Akademisk, Denmark)
 • Huawei (Privat, China)
 • Uppsala universitet (Akademisk, Sweden)
 • BMW (Privat, Germany)
 • Aalto-Yliopisto (Akademisk, Finland)
 • Ericsson AB (Privat, Sweden)
 • Docomo Communications Laboratories Europe (Privat, Germany)
 • Nokia (Privat, Finland)
 • RWTH Aachen University (Akademisk, Germany)
 • Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) (Akademisk, Sweden)
 • Universitat Politecnica de Valencia (UPV) (Akademisk, Spain)
 • Telefonica (Privat, Spain)
 • Universität Bremen (Akademisk, Germany)
 • Alcatel-Lucent Tyskland (Privat, Germany)
Startdatum 2012-11-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2015-04-30

Sidansvarig Publicerad: on 14 apr 2021.