MoSi2 - matriskompositer för förbränningskomponenter utsatta för högtemperaturkorrosion

Projektet syftar till att utveckla värmebeständiga MoSi2-matriskompositer som kan användas i gasturbiner, för att möjliggöra högre arbetstemperaturer. I projektet ska nya kompositer framställas och testas. En tydlig applikation av de testade kompositerna är för gasturbiner som drivs med syntesgaser från biomassaförgasning. Resultaten bidrar till ökade verkningsgrader och bättre möjligheter att utnyttja biobränslen i gasturbiner.

Startdatum 2014-09-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2018-04-30

Sidansvarig Publicerad: to 28 jun 2018.