Minska klimatpåverkan av betong i ballastfritt spår

Projektet "En ny generation järnväg" ska bygga nya höghastighetsbanor som ska byggas med ballastfria spår. DEtta kräver stora mängder betong som medför utsläpp av CO2-ekvavalenter om c:a 0,5 ton/spårmeter. Genom att t.ex. modifiera konstruktion eller material skulle utsläppen kunna minskas. Förstudiens ska utreda vilka id'eer inom område som finns inom forskningen. 

Startdatum 2020-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2021-06-30

Sidansvarig Publicerad: ti 24 mar 2020.