Miljörisker sjunkna vrak

Se engelsk sida för mer information.

Samarbetande organisationer

  • Swerea (Privat, Sweden)
  • Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) (Offentlig, Sweden)
  • Havs- och vattenmyndigheten (Non profit, Sweden)
  • Kustbevakningen (Offentlig, Sweden)
  • Sjöfartsverket (Offentlig, Sweden)
  • Statens maritima och transporthistoriska museer (Offentlig, Sweden)
Startdatum 2014-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2014-10-31

Sidansvarig Publicerad: on 16 sep 2020.