Miljöanpassade flygmotordemonstratorer för ökad konkurrenskraft (SWE DEMO MOTOR)

För SWE DEMO MOTOR är målet att skapa en stark svensk roll genom att demonstrera komplexa motormoduler och motorstrukturer tillsammans med OEMer både i Europa och USA i internationellt samarbete.

Samarbete med OEM är en förutsättning för att nå de höga TRL-nivåer som krävs i ett demonstratorprojekt. Detta kommer att skapa en stark affärsposition för GKN , en ökad omsättning för deltagande SMF samt spin-off till andra branscher. Projektet stärker arenorna för flygproduktion PTC på Innovatum i Trollhättan, samt Compraser i Linköping. GKNs lättviktteknologi som demonstreras i SWE DEMO, kan resultera i en minskad bränsleförbrukning för den globala civila flygplans-flottan som årligen motsvarar CO2-utsläppen för allt flyg i svenskt luftrum.

Samarbetande organisationer

  • Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) (Akademisk, Sweden)
  • Tooltec Trestad AB (Privat, Sweden)
  • GKN Aerospace Sweden (Privat, Sweden)
  • Brogren Industries AB (Privat, Sweden)
  • Swerea (Privat, Sweden)
  • Innovatum (Privat, Sweden)
  • Midroc Automation AB (Privat, Sweden)
  • Permanova Lasersystem (Privat, Sweden)
  • Högskolan Väst (Akademisk, Sweden)
  • Högskolan Väst (Utgivare, Sweden)
Startdatum 2016-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2016-08-31

Sidansvarig Publicerad: on 16 sep 2020.