Miljö- och kretsloppsanpassade tillverkningsprocesser för metalliska material (EnviroMan)

Den övergripande visionen för projekt EnviroMan är hållbar komponenttillverkning, helt fri från restprodukter och negativ miljöpåverkan. Projektmål är: I) Strategi att hantera och rena processvätskor och ytor, särskilt i samband med maskinbearbetning och värmebehandling, II) Innovativt hantera stoft från gjuterier, och eliminera risk för arsenikurlakning samt III) Ta fram miljö- och energifakta i IT-struktur.

Samarbetande organisationer

  • Swerea (Privat, Sweden)
  • Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) (Akademisk, Sweden)
Startdatum 2012-10-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2015-05-31

Sidansvarig Publicerad: on 16 sep 2020.