Metoder för analys av utmattning hos stål- och samverkansbroar vid nyttjande av eurokoder

Startdatum 2011-06-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2012-12-30Utmattning är en de främsta förekommande orsakerna till skador och haverier i broar och livslängen hos stål- och samverkansbroar bestäms därför i många fall av deras utmattningshållfasthet. Med betoning på utmattningsbeteendet av stål- och samverkansbroar, de normer och rekommendationer för beräkning utmattningshållfastheten och tillämpning av utvärderingsmetoder är mycket viktiga. Detta gäller såväl vid dimensionering av nya broar som vid analys av resterande livslängd hos befintliga broar. Enligt Eurokod kan utmattningsdimensionering av stål- och samverkansbroar genomföras på olika sätt, vilka som skiljer sig avsevärt från gamla svenska dimensioneringsregler för utmattning. Dock är utmattningsdimensionering av broar ett område, där rekommendationerna i Eurokod är mycket utspridda och är inte heller tydligt skrivna. Dessutom saknas rekommendationer för utvärderingsmetoder för avancerade beräkningsmodeller såsom hot spot-metoden och effektiv notch-metoden. 

Bland broanalyser och brokonstruktörer har det visat sig att det behövs bättre verktyg och underlag samt tydligare regler vid utmattningsdimensionering/analys av stål- och samverkansbroar.
Syftet med detta projekt är att framta en handbok för brokonstruktörer och analyser som ger en tydlig beskrivning av beräkningsprincipen för utvärdering och dimensionering av utmattningshållfastheten hos stål- och samverkansbroar. Projektet förväntas bidra med ökade kunskaper om hur utmattningsproblematik hanteras i eurokoderna och minska den störning som idag finns i konstruktionsprocessen.

Projektet genomförs vid Avdelningen för konstruktionsteknik, forskargruppen Stål- och träbyggnad.

Detta projekt är en fortsättning på projektet "BRIFAG: Bridge Fatigue Guidance- Meeting Sustainable Design and Assessment".

Projektdeltagare

Projektledare
Mohammad Al-Emrani

Projektdeltagare
Mohammad Al-Emrani
Robert Kliger
Mustafa Aygül

Kontaktperson
Mohammad Al-Ermani

​Trafikverket

In-kind budget 900tkr

Sidansvarig Publicerad: må 28 okt 2013.