Mekanismer för väteupptag i zirkoniumlegeringar

Zirkoniumlegeringar används som kapslingsmaterial för kärnbränslet i lättvattenreaktorer. Under drift oxiderar legeringarna i vatten vid hög temperatur och under högt tryck, och en del av det frigjorda vätet letar sig in till metallen, med möjlig försprödning som följd. Projektet syftar till att förstå de mekanismer som är inblandade i vätetransport främst i Zircaloy-2 (en Zr-Sn-Fe-Cr-Ni-O-legering) som används i kokarreaktorer. Mellanytan oxid-metall hos både autoklavprovat och bestrålat material studeras med atomsondstomografi (APT), och vätetransport och vätereduktion modelleras med första-princip-metoder (DFT). Övergångsmetallers roll som platser för vätereduktion studeras.​​

Samarbetande organisationer

  • Imperial College London (Privat, United Kingdom)
  • Vattenfall (Privat, Sweden)
  • Pennsylvania State University (Akademisk, USA)
  • University of Manchester (Akademisk, United Kingdom)
  • University of Oxford (Akademisk, United Kingdom)
  • Sandvik (Privat, Sweden)
Startdatum 2011-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2015-12-31

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.