Mastertool Building Certification - Development of a Mastertool Building Certification System based on available certification systems

Startdatum 2012-02-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2014-01-31

Det huvudsakliga målet med forskningsprojektet är att utveckla ett webbaserat verktyg. Grunden är befintliga certifieringssystemen som BREEAM, LEED och DGNB och syftar till att göra det enklare att jämföra olika certifieringssystem och ge stöd för certifiering av hållbara byggnader enligt flera system.


Projektet genomförs vid Avdelningen för byggnadsteknologi inom styrkeområdet Samhällsbyggnad.

Nyckelord: Hållbarhet, certifieringssystem, byggnader

Projektdeltagare

Projektledare
Prof. Holger Wallbaum

Kontaktperson
Prof. Holger Wallbaum

Externa parter i projektet

ETH Zurich

Basler&Hofmann

Implenia

Siemens

Holcim

Chalmers styrkeområden

Samhällsbyggnad

Commission for Technology and Innovation, Switzerland as well as large contribution by industry partners involved, CHF 296‘448.-

In-kind budget: CHF 400'000

Sidansvarig Publicerad: ti 10 mar 2015.