MICA - Modellering av Interaktion mellan Cyklister och Fordon

MICA-projektet avser att modellera interaktionen mellan cyklister och fordon för att 1) vidareutveckla intelligenta (kooperativa) system som Frontal Collision Warning and Automated Emergency Braking, 2) påverka utformningen av testscenarier för Euro NCAP (inklusive virtuella simuleringar) och 3) ge input till hur ett automatiserat fordon bör samverka utan att överraska eller skrämma cyklister.

Samarbetande organisationer

  • VEONEER (Privat, Sweden)
Startdatum 2018-03-09
Slutdatum Projektet är avslutat: 2019-12-31

Sidansvarig Publicerad: ti 03 sep 2019.