LIGHTCAM - Högpresterande lättviktskomponenter med additiv tillverkning

Startdatum 2015-12-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2018-08-31
Målet med projektet är att vidga användningen av EBM och SLM till nya material och applikationer - nämligen att med AM ta sig an svårtillverkade utskiljningshärdade nickelbaserade superlegeringar avsedda för högtemperaturapplikationer i gasturbiner (Siemens Industrial Turbomachinery) och komponenter för rymdraketmotorer (GKN Aerospace). Speciellt forskningsfokus kommer att riktas mot vikten av baspulverkarakteristiken (partikelstorlek, morfologi, reologi och speciellt ytkemi) och dess effekt på AM-tillverkningsprocessen och slutliga egenskaper hos komponenten.

Detta kommer att resultera i skapandet av en kunskapsbas kring krav på pulveregenskaper för moderna och framväxande AM-applikationer. Detta är strategiskt viktigt för svenska pulvertillverkare för att kunna ta marknadsandelar på den snabbt växande marknaden gällande material för AM. Ett lyckat projektgenomförande kommer således utveckla baspulvermaterial likväl som design- och tillverkningsregler för AM av högpresterande komponenter baserade på nickelbaserade superlegeringar.
VINNOVA / SIP LIGHTer
Swerea KIMAB, Swerea IVF, Högskolan Väst, GKN AEROSPACE SWEDEN AB, HÖGANÄS SWEDEN AB, Siemens Industrial Turbomachinery AB

Sidansvarig Publicerad: ti 12 jan 2016.