LENS - Logistics and Environment Research Network of Sweden

Syfte och mål

Övergripande syftar satsningen till att stärka och nyttiggöra den samverkan som initierats mellan de största forskningsmiljöerna inom området logistik och miljö genom ett formaliserat forskarnätverk. Nätverket ska arbeta aktivt med kunskapsöverföring inom och mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor. Syftet är också att stärka den svenska akademiska forskningens ställning på den internationella forskningsarenan. Verksamheten täcker miljöaspekter inom hela logistikområdet.

Resultat och förväntade effekter

Målen för nätverkets verksamhet kan delas in i fyra huvudsakliga områden: 1.Ett ökat nätverksarbete inom akademin 2.Förbättrad kunskaps- och informationsspridning mellan akademi och näringsliv/samhälle 3.Internationell positionering av svensk forskning 4.Ökad samverkan inom forskarutbildningen, inkl forskarutbildningskurser

Uppläggning och genomförande

Nätverket initieras och verksamheten startar upp under åren 2010-2012. Verksamheten byggs utifrån årligen återkommande nätverksträffar för hela nätverket och gemensamma doktorandkurser. Verksamheten drivs av en arbetsgrupp med representation från Göteborg, Linköping och Lund (senior forskare och doktorand). Under 2012 kommer en större Workshop att anordnas.

Samarbetande organisationer

  • Linköpings universitet (Akademisk, Sweden)
Startdatum 2010-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2014-12-31

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.