Kvinnors whiplashskydd, forskningssamverkan Chalmers - Folksam

Syftet är att stärka utbytet mellan Chalmers och Folksam. Professor Mats Svenssons nätverk inom Folksam stärks. Kvinnors sämre skydd mot whiplashskador vid alla typer av bilkollisioner blir en konkret frågeställning. Likheterna i symptombild vid vitt skilda belastningsall är utgångspunkten. Kunskap från verkliga skadefall ger fördjupad insikt för den biomekaniska forskningen. Mats blir ambassadör för kollegorna på Chalmers.
Målet är att Mats lär känna Folksams forskare och identifierar strategier för framtida samarbeten.

Samarbetande organisationer

  • Folksams forskningsstiftelse (Non profit, Sweden)
Startdatum 2015-01-21
Slutdatum Projektet är avslutat: 2016-12-31

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.