Kvantifiering av kemiska blandningarna ekologiska och evolutionära pris

Projektets mål är att klargöra om kemikalieblandningar i koncentrationer som förekommer i marin miljö har en ekologisk och mikroevolutionär kapacitet att påverka struktur och funktion hos planktonsamhällen. Förändringar av biodiversitet på samhällsnivå, genetisk diversitet och motståndskraft hos hoppkräftpopulationer, samt produktion av biomassa i planktonsamhället är våra effektmål. Tre typblandningar kommer att testas, en som motsvarar utsläpp från fartyg, en som motsvarar utsläpp från reningsverk och en som är en blandning av dessa för att simulera olika kustnära miljöer. Exponeringen sker över tre generationer med avseende på hoppkräftor viket ger än fler generationer för fytoplankton. Artsanalys genomförs med bildanalys (Zoo/Phytoimage) och genotypning via sekvensering används för populationsgenetisk analys. Förändringar i motståndskraft hos hoppkräftor mäts genom att utsätta andra generationens hoppkräftor för ett salinitetsstresstest. Vi kommer att bidra med ökad kunskap om den evolutionära och ekologiska potentialen hos blandningar i miljörelevanta koncentrationer och bidra till utvecklingen av framtida mer holistiska riskbedömning av kemikalieblandningar i form av metoder och ekologiskt relevanta effektmål, något som idag saknas.

Samarbetande organisationer

  • Göteborgs universitet (Akademisk, Sweden)
  • Göteborgs universitet (Utgivare, Sweden)
Startdatum 2020-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2021-06-30

Sidansvarig Publicerad: to 09 jul 2020.