Kontinuumsmodellering av grafenmembran baserat på atomiska modeller under dynamisk belastning

Startdatum 2011-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2015-01-01
Projektet behandlar grafen som är ett material som till stora delar har samma egenskaper och uppbyggnad som grafit. Skillnaden jämfört med grafit är att grafen utgörs av en ytterst tunn skiva – världens tunnaste material, endast 1 atom tjock. Atomerna är ordnade i ett hexagonalt mönster vilket ger materialet ett antal unika elektriska och mekaniska egenskaper. På grund av de mycket starka bindningarna i materialet är grafen mycket styvt i förhållande till sin vikt, vilket ökar användningsmöjligheterna för materialet. Materialet är dock relativt svårt att tillverka, varför det blir ganska dyrt, men även tillverkningsmetoderna kommer att utvecklas.

I projektet kommer vi specialstudera materialets mekaniska vibrationsegenskaper, vilket är viktigt för att kunna prediktera och förstå svängningsegenskaper vid design av t ex komponenter för t ex resonatorer. För att göra detta föreslår vi att beskriva materialets deformationsegenskaper utgående från den hexagonala atomistiska materialstrukturen. Problemet är att materialet på komponentnivån  är mycket större än vad materialets atomistiska mikrostruktur är, varför vi behöver på ett smart sätt homogenisera den atomistiska materialstrukturen.
​Vetenskapsrådet

Sidansvarig Publicerad: må 23 jun 2014.