Konstruktion för prestanda - Mekanik och producerbarhet för alternativa motorer

Nästa generations flygmotorer möter en allt mer komplex kravbild med bland annat allt högre målsättningar inom energieffektivitet och miljövänlighet, men även anpassningsbarhet till flera olika flygplan med samma motorteknologi som grund. Detta projekt avser att simulera hur motorns uppbyggnad och installation i flygplanet påverkar hur krafter och deformationer uppkommer och hur detta i sin tur ställer krav på motorns större strukturella komponenter.

Projektet har två kopplade mål
•Att utforska alternativa konfigurationer i designrymden (Set Based Engineering)
•Att få en bättre förståelse för hur krav sätts för framtida motorstrukturer (Systems Engineering).

Samarbetande organisationer

  • GKN Aerospace Sweden (Privat, Sweden)
Startdatum 2017-11-10
Slutdatum Projektet är avslutat: 2019-02-28

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.