Konkurrenskraftiga träbroar för framtiden

Startdatum 2008-10-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2012-05-31

​Kunskapen om att bygga tvärspända träbroplattor är väl etablerad och ökar i intresse. Trä skall vara ett naturligt materialval när det gäller nykonstruktion av korta till medellånga broar med låg kostnad, snabb produktion och god hållbarhet. Mer kunskap om tvärspända träplattors mekaniska verkningssätt krävs för att säkerställa framtida utveckling av träbroar. Huvudmålet är att etablera ny kunskap om det mekaniska verkningssättet för en effektivare konstruktion och modellering. Verkningssättet kan framgångsrikt studeras genom att kombinera strategier för experiment och konstruktioner. Forskningsresultat kan användas för att etablera nya konstruktionslösningar i framtiden. Projektet ämnar också sprida kunskap om tvärspända träbroar för att säkerställa god design och konstruktion och inte minst för att öka träbroars konkurrenskraft.

Projektet genomförs vid Avdelningen för konstruktionsteknik, forskargruppen Stål- och träbyggnad.

Nyckelord: Träbroar, tvärspända träplattor, broar, SLTD

Projektdeltagare

​Projektledare
Robert Kliger

Deltagare
Kristoffer Ekholm
Martinsons Träbroar AB
Moelven Töreborda AB
Tyréns
COWI
Ramböll
Reinertsen
Vectura
ELU
WSP

Kontaktperson
Kristoffer Ekholm

Externa parter i projektet

​SP Trätek

Luleå tekniska högskola

Chalmers styrkeområden
​Samhällsbyggnad

​VINNOVA

Martinsons Träbroar AB

Moelven Töreboda AB

Tyréns

COWI

Ramböll

Reinertsen

Vectura

ELU

WSP

Sidansvarig Publicerad: fr 19 aug 2016.