Komponenter för kvantdatorer

Syfte och mål: Att demonstrera en lågbrusig transistorbaserad mikrovågsförstärkare med mindre än 0.1 milliwatt effektförbrukning anpassad för kvantdatorsystem. Förväntade effekter och resultat: Projektet kommer att resultera i en prototypförstärkarmodul vilken kommer att ge nödvändig kunskap och teknologi för beslut om framtida produktifiering och kommersialiering. Ett lyckat projektresultat och nyttiggörande har hög potential för den internationella kvantdatormarknaden. Upplägg och genomförande: De två parterna har delat upp projektet i 5 arbetspaket: WP1 Quantum HEMT development WP2 Quantum LNA Design WP3 Quantum LNA Fabrication WP4 Module Prototyping WP5 Test Qubit Readout

Samarbetande organisationer

  • Low Noise Factory AB (Privat, Sweden)
Startdatum 2019-08-31
Slutdatum Projektet är avslutat: 2021-08-31

Sidansvarig Publicerad: ti 16 jun 2020.