Kompetenscentrum katalys KCK

Kompetenscentrum katalys, KCK, Etapp 2010-2013 är ett fyraårigt forskningsprogram finansierat av Energimyndigheten, Chalmers tekniska högskola och medlemsföretagen AB Volvo, Scania CV AB, Volvo Car Corporation AB, Saab Automobile Powertrain AB, ECAPS AB och Haldor Topsøe A/S. Från Chalmers deltar avdelningarna Kemisk fysik, Kemisk reaktionsteknik och Teknisk ytkemi.

Visionen är att med katalytiska tekniker skapa en bättre miljö. Programmets mål är att KCK skall vara ett interdisciplinärt internationellt etablerat forskningscentrum inom områdena katalys för emissionsrening och energirelaterad katalys. KCK skall ha en hög produktion av vetenskapliga artiklar och vara en effektiv och attraktiv partner som initierar och utför projekt tillsammans med industrin och andra akademiska grupperingar. Vidare skall KCK, inom sitt definierade verksamhetsområde, bedriva forskning inom hela spektret från grundläggande forskning till uppdrag för industri och annan offentlig verksamhet. En viktig uppgift för centret är att utbilda forskare som är attraktiva för industrin såväl som akademin. KCK skall även på andra sätt bidra till kunskapsöverföring mellan universitet och industri.

Forskningen i KCK är organiserad i tre närliggande huvudprogram med starka synergier där de gemensamma nämnarna är energi, miljö och katalys. I det första programmet utvecklas metoder för att reducera kväveoxider i syreöverskott vilket är väsentligt för att kunna utnyttja bränsleeffektiv mager förbränning utan ökad miljöbelastning. I det andra programmet studeras oxidation av bl.a. kolväten och partiklar. Det tredje programmet är inriktat mot katalytisk teknik för energiomvandling.

Förutom projekt finansierade av Energimyndigheten driver KCK en rad projekt med finansiering från EU, Vetenskapsrådet och andra statliga organ eller från industrin. Den breda finansieringen breddar och fördjupar centrets verksamhet.

Samarbetande organisationer

 • ECAPS AB (Privat, Sweden)
 • Volvo Cars (Privat, Sweden)
 • Volvo Group (Privat, Sweden)
 • Haldor Topsoe (Privat, Denmark)
 • Saab (Privat, Sweden)
 • Scania CV AB (Privat, Sweden)
Startdatum 2010-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2013-12-31

Finansieras av

 • Scania CV AB (Privat, Sweden)
 • Volvo Cars (Privat, Sweden)
 • ECAPS AB (Non profit, Sweden)
 • Saab (Privat, Sweden)
 • Energimyndigheten (Offentlig, Sweden)
 • Volvo Group (Privat, Sweden)
 • Haldor Topsoe (Privat, Denmark)
 • Chalmers (Lärosäte, Sweden)
 • Chalmers (Utgivare, Sweden)

Sidansvarig Publicerad: to 14 jan 2021.