Kartläggning av nuläge och möjligheter för bioprocesser integrerade i bioraffinaderikoncept

En förutsättning för konkurrenskraftig produktion från bioråvara är energieffektiva processlösningar och ett effektivt utnyttjande av råvarans alla delar i integrerade anläggningar med samproduktion av produkter och energi i olika former. Projektet syftar till att kartlägga forskningsbehov och analysera potential och intresse för bioprocesser integrerade i energieffektiva bioraffinaderier samt skapa förutsättningar för en närmare och långsiktig samverkan mellan en bred krets intressenter från företag, universitet och institut.

Samarbetande organisationer

  • Luleå tekniska universitet (Akademisk, Sweden)
  • BioInnovation (Privat, Sweden)
  • Umeå universitet (Akademisk, Sweden)
  • Lunds universitet (Akademisk, Sweden)
  • SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB (Forskningsinstitut, Sweden)
Startdatum 2015-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2015-10-31

Sidansvarig Publicerad: fr 07 sep 2018.