Kartläggning av hästrelaterade skador samt deras orsaker och strategier för prevention

Se engelsk sida för mer information.

Samarbetande organisationer

  • SAFER, Fordons- och trafiksäkerhetscentrum (Centrumbildning, Sweden)
  • Västra Götalandsregionen (Offentlig, Sweden)
  • Skara kommun (Offentlig, Sweden)
Startdatum 2017-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2018-12-31

Sidansvarig Publicerad: ti 17 mar 2020.