Inverkan av mellanytekemi och mellanytestruktur på kornmorfolgi och plastisk deformation av hårdmetall

Hårdmetall används för skärande bearbetning av metaller och för bergborrning. Hårdmetall består av mikrometerstora volframkarbidkorn som bildar ett hart skelett, omgivet av en seg, koboltrik bindefas. Hårdmetallverktygens prestanda kan förbättras dramatiskt både genom olika tillsatser till skelettet och bindefasen, och genom nötningsbeständiga skikt. Dagens höga skärhastigheter leder till mycket höga laster och temperaturer, så att plastisk deformation (dvs. formändring) ofta blir den dominerande förslitningsmekanismen. Vi provar flera WC-Co-baserade material i varmkompression, och vi studerar den uppkomna deformationen i detalj med elektronmikroskopi and atomsondstomografi (APT). Dessutom har vi utvecklat en interatomär potential för systemet W-C-Co, som används vid molekylärdynamiska modelleringar av korngränsglidning och korngränsinfiltration. Målet är att förstå olika tillsatsers påverkan på deformationsmekanismerna

Samarbetande organisationer

  • Seco Tools (Privat, Sweden)
  • Sandvik Coromant (Privat, Sweden)
  • Sandvik Mining och Sandvik Construction (Privat, Sweden)
  • Le laboratoire de Science et Ingénierie des Matériaux et Procédés (SIMaP) (Forskningsinstitut, France)
  • Institut polytechnique de Grenoble (Grenoble INP) (Akademisk, France)
Startdatum 2014-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2016-12-31

Sidansvarig Publicerad: on 23 nov 2016.